BECA DESPERTA

NAU IVANOW
barcelona

fins el 15 d'octubre 2012

Tercera edició de la beca desperta amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral més jove i fresca, en el marc de l’àrea de suport a creadors de la nau ivanow. A través d’aquesta beca, es posa a l’abast dels artistes l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació i producció d’una obra teatral, la garantia d’exhibició de l’espectacle davant el públic i el suport d’aportada en la difusió de l’obra.

L’objectiu de la beca és donar suport als joves creadors en el procés de creació de les seves obres i contribuir a la seva entrada en les xarxes professionals de difusió artística. Més enllà de donar els recursos per a la projecció d’un espectacle, des de la seva creació fins a la difusió, la Beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l’exhibició i la comunicació.


+ info aquí.