QUI SOMkonventzero.com // 
konvent@konventzero.com //  http://twitter.com/puntzero  // https://www.facebook.com/puntzero -- cal rosal -- barcelona

konventpuntzero s’inicia l’any 2005 com a proposta artística multidisciplinar de konventpuntzero (dins un convent del s.XIX) a la localitat de Cal Rosal (Berguedà), davant de les mancances de produccions contemporànies al territori Berguedà. Konvent.0 sorgeix amb la voluntat d’aglutinar i gestionar per una banda els nous i també desconeguts artistes de la comarca berguedana i altres localitats de la Catalunya Central, així com generar un diàleg entre artista, espai i societat. L’eix vertebrador de la proposta es basa en l’autosuficiència del mateix projecte i la llibertat artística de desenvolupar projectes amb l’absoluta obertura creativa i aprofitant els mitjans que disposa l’emplaçament singular.


konvent.0 s’ha consolidat com a col·lectiu articulador i integrador de projectes multidisciplinaris a les comarques d’interior, amb un impacte de ressò en tot l’àmbit català. Les directrius del col·lectiu ha fet fa confluència amb la producció de projectes i coproduccions de diferents festivals, donant solidesa i empenta a les propostes existents. D’aquesta manera l’àmbit d’actuació i el públic és cada vegada més nombrós, fet que repercuteix directament amb la regeneració i manteniment d’artistes i creadors comarcals.

konvent.0 està integrat per artistes i activadors que provenen del món de les arts, amb una àmplia solidesa contrastada dins del món de la cultura. El fet que cadascun d’ells exemplifiqui una disciplina diferent fa que el resultat de cada projecte es reflecteixi en diferents vessants conceptuals. Tant mateix, l’equip es veu reforçat depenent de cada projecte, amb persones qualificades i col·laboradors externs, tots ells relacionats amb el món de les arts, sumant eficiència, coneixements i experiència.

konvent.0 ha forjat un vincle artístic més ampli, el teixit cultural del qual es desenvolupa dins del territori català com L’aparador (La Seu d’Urgell), Cal Gras (Avinyó), El Forn de la Calç (Calders), Nau Côclea (Celrà). Com a objectius s’han marcat una traçabilitat que fonamenti principalment el diàleg entre territori i cultura. Partint des de la base de tots els projectes realitzats i amb la solidesa dels anys en que s’han estat realitzat infinitat de propostes, es marca un criteri i una línia totalment ascendent on la raó principal és dinamitzar i adquirir coneixements amb l’elaboració i cerca de propostes artístiques específiques, on la música i l’art s’apropen a les noves tecnologies, on hi tenen cabuda propostes multimèdia, arts visuals, netlabels tot apostant per projectes de risc.

A nivell de promoció els dos col·lectius formen part de les plataformes comunicatives de xarxes socials mitjançant webs, blocs, facebook, etc. amb una extensa plataforma comunicativa que arriba directament a tota la població que consumeix cultura. Així mateix es compta amb una línia directa i un treball en comú amb mitjans de comunicació comarcals. Es referma totes les produccions amb l’edició de cartells, flyers o fulletons, variant respecte cada proposta.

Els projectes elaborats es dirigeixen a un públic divergent. Es valora tant el destí final, com el tracte i la projecció d’artistes i creadors. Una valoració pot ser la comparativa de l’any 2010 en la que es van programar més de 125 actuacions musicals, es van gestar un centenar d’exposicions i absorbir un corrent de públic directe a l’entorn dels cent mil.

Amb el projecte que es presenta, no tant sols s’ajunten esforços, sinó que es referma una feina que es ve realitzant des de fa més de cinc anys, ampliant territori i dotant de cultura unes zones que per si soles i degut a la llunyania de les grans capitals, de vegades poden quedar despullades de cultura i principalment d’agents culturals, els quals la desprotecció per part d’alguns ens, fan que sigui difícil d’engegar projectes.