seminari internacional idensitat

calaf i barcelona

seminari internacional + taller de projectes

iD Barri Calaf.
Seminari: 14 i 15 novembre 2009.

taller Horitzó TV:
6, 7 i 13 novembre 2009.

iD Barri Barcelona.
Seminari: 27 i 28 novembre 2009

taller de KUNSTrePUBLIK:
30 novembre - 4 desembre 2009

taller de Traces of Autism:
30 novembre - 4 desembre 2009

El termini d’inscripció pel seminari de Calaf finalitza el 31 d’octubre, pel seminari i tallers de Barcelona el 12 de novembre .

iD Barri és un projecte vinculat a iD#5 que explora la idea de barri des de la perspectiva urbana i extraurbana a través de la relació entre art, creativitat i transformació de l'entorn. Consisteix en tres parts interrelacionades: seminari, taller i exposició de projectes (Dispositu Itinerant). Es desenvoluparà a Calaf i Barcelona, permetent treballar el tema del barri des de la perspectiva de les ciutats petites i mitjanes en àrees rurals i en relació amb l'àrea metropolitana.
iD Barri mitjançant els seminaris de Calaf i Barcelona planteja que l’art pot ser un factor d’innovació en els processos de transformació de la ciutat, ja que és capaç de fer emergir la creativitat social latent i desplegar-la a través d’accions col·lectives.
A qui es dirigeix: El seminari i els tallers estan adreçat a artistes, dissenyadors, arquitectes, educadors, gestors culturals, dinamitzadors socioculturals, treballadors socials, estudiants de sociologia, antropologia, art,disseny, arquitectura, educació, així com a un públic que viu i participa en projectes de barri.