convocatòria internacional nau côclea

Nau Côclea, Afores s/n, zona de Lluena, Camallera, Alt Empordà, Girona
fins 30/nov/o9

La Nau Côclea de Camallera obre una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any 2010.

1. La residència de Côclea acull projectes d'arts visuals, arts escèniques, performance, música, escriptura i art públic. L'objecte de la residència és que l'artista trobi les condicions d'espai, concentració i equipaments idònies per a fer la seva recerca. La residència no contempla, encara que tampoc descarta, la producció dels projectes de recerca ni la seva exhibició.

2. Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 7 dies i un màxim de 90 dies. No inclouen ni el desplaçament ni les dietes.És possible la utilització d'alguns recursos de la Nau Côclea: càmera vídeo d'alta definició, equip de so, etc. Consulteu a l’apèndix les característiques dels espais i la llista de recursos.
3. El personal de Côclea pot ajudar els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

4. Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d'enviar per correu electrònic a resident@naucoclea.com