6a JORNADA ELECTRÒNICA


CAL ROSAL
KONVENT

Dissabte, 12 d'octubre 2013

6a edició de les jornades electròniques de konvent. Amb un cartell de molta qualitat i dins d'un entorn privilegiat !!

SVRECA / NX1 / IRAZU / SAMUEL M.
Svreca 600
SVRECA (Madrid)
Aquest jove dj ha estat capaç de combinar l’electrònica més freda i sofisticada amb el techno més abstracte i complexa, en ocasions vorejant l’experimentació sonora amb textures i ritmes poc habituals a les pistes de ball. 
A la vegada Svreca s’ha guan­yat el res­pec­te de la crí­ti­ca in­ter­na­cio­nal a tra­vés del seu se­gell Se­man­ti­ca Re­cords, que re­cent­ment ha ce­le­brat el seu cin­què aniver­sa­ri i en el que ja ha edi­tat més de 50 re­ferències. Al ma­teix tem­ps les se­ves ac­tua­cions han pas­sat ja per clubs com el Berghain de Ber­lín o per fes­ti­vals com el La­birynth de Ja­pó.

nx1
NX1 (Mallorca)
  
Es tracta del primer projecte de Nexe Record, que neix com artista i segell a finals del 2011. Format per Samot i Surit, és el resultat d’anys d’experiència en el consum de música electrònica protagonitzada pel techno.

Interpretant el cantó més profund i seriós, fusionen el so clàssic, amb una clara evolució però sense perdre en cap moment l’essència i amb un concepte molt marcat. 
dani irazu
IRAZU (Madrid)

Irazu descobreix l’electrònica mitjançant festivals i internet, de la mateixa manera que la gent de la seva generació i interessant-te per la força brutal i les sensacions que no havia descobert amb cap altra tipus de música.
Resident de les festes Lumen et Umbra de Madrid i habitual de la cabina del Miniclub de Valencia, aquest jove artista ha sigut l'encarregat de confeccionar el primer cd-mix del segell "Jealous God", propietat de varis artistes techno de referència:  Regis, Silent Servant i James Ruskin

samu
SAMUEL M. (Berga)
Trencant radicalment amb el que sol ser el seu horari habitual d'actuació, Samuel M. obrirà la nit a base de techno experimental i ambient de tall obscur i melòdic, essent aquesta una bona oportunitat de gaudir de la seva faceta més desconeguda.  

+ info aquí.