EXPLOSIÓ !! JACKSON POLLOCK

FUNDACIÓ MIRÓ – BARCELONA

Del 24 d’octubre al 24 de febrer 2013

El llegat de jackson pollock (1912-1956) investiga l’entramat d’influències i connexions que es van generar a partir de l’action painting o pintura d’acció, el principal exponent de la qual fou jackson pollock. Des de finals de1940, la noció de pintura com a acció va obrir un immens camp de possibilitats que es van traduir en l’art de la performance i en les innovadores pràctiques artístiques conegudes amb el nom d’art conceptual.

Molts artistes van conferir tanta importància a l’acte creatiu com a la pintura que n’era el resultat. En aquesta zona fronterera entre la pintura i la performance, l’atzar o l’espectador van actuar sovint com a cocreadors de l’obra. Aquesta actitud experimental i conceptual cap a la pintura i l’art va inspirar posteriorment molts altres artistes.

Pollock es va distanciar de l’art figuratiu i va desenvolupar tècniques com el splashing o el dripping, consistents a tirar la pintura sobre la tela o deixar-la degotant damunt d’aquesta, sense utilitzar dibuixos ni esbossos.  El fet d’utilitzar aquesta tècnica va propiciar una forta influència pels muralistes mexicans, l’art de picasso i l’automatisme surrealista, cosa que el va dur a iniciar una pintura molt expressiva i gestual amb rerefons expressionista fins arribar a la pura abstracció.

+ info aquí.