manresa territori contemporani

manresa

28-29
novem
bre

manresa, territori contemporani

projecte que, durant el mes de novembre, convertirà la capital del bages en un espai expositiu a través de diferents accions. el programa té com a objectiu promoure l'art jove i posar-lo a l'abast dels ciutadans. d'aquesta manera els artistes que hi participen volen donar a conèixer una feina "poc reconeguda" i reivindicar més llocs on exposar a la catalunya central.

la iniciativa s'inclou en el programa "artwork '09", un nou programa de suport a les polítiques de promoció, producció i difusió de les arts visuals i la creació audiovisual de la demarcació de barcelona.

el programa proposa "confluències" que són sis projectes d'art contemporani en els quals es treballarà amb diferents col·lectius com, per exemple, els malalts mentals, la gent gran o els adolescents.

manresa, territori contemporani també distribuirà l'obra dels artistes en diferents espais de la ciutat amb la voluntat de posar en contacte l'art amb els ciutadans.