convocatòria internacional forn de la calç

cacis el forn de la calç de calders obre una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any 2010.

1. La residència de Cacis El Forn de la Calç acull projectes d'arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural. ( no exclusivament artístics)

La residència de CACIS presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per que l'artista trobi les condicions d'espai, concentració i equipaments idònies .

2. Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 7 dies i un màxim de 90 dies.
No inclouen ni el desplaçament ni les dietes.

3. El Centre pot ajudar els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

4. Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d'enviar per correu electrònic següent documentació:

- dades de contacte del responsable del projecte
- número de participants
- calendari per al qual se sol·licita la residència amb una altra opció alternativa (si n’hi ha)
- espais que utilitzarà (allotjament / sala de treball / exteriors).
- una carta d'intencions amb un text explícit on l'artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència en els terminis sol·licitats.
- una descripció del projecte (màxim 3 fulls amb un màxim 3 fotografies -format JPG-)
- un breu curriculum (màxim 1 full)

(no s'admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol·licitada)

5. Les sol·licituds per a l'any 2010 es poden enviar fins el 15 de desembre 2009.

6. El jurat estarà composat per professionals del sector i per l'equip del Centre.

7. Resolució de la convocatoria 20 de desembre de 2009.
El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats i es farà públic a la pàgina web de CACIS.

8. El fet de participar pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.