CONCURS LITERARI PER A MAJORS DE 50


GIRONELLA
Fins el 16 d'abril 2013

El casal de la  gent gran de gironella juntament amb la biblioteca portaran a terme el primer concurs literari per a majors de 50 anys.


Els treballs que es presentin han de ser individuals i de creació pròpia.
El tema és lliure
La modalitat pot ser poesia o prosa
Característiques de la presentació: Cal presentar tres còpies de cada treball. El paper ha de ser blanc i de mida DIN A4, mecanografiat per una sola cara amb cos de lletra 12, en cas que estigui escrit a mà, cal presentar el treball original. Cada treball de poesia no pot tenir més de 35 línies i el de prosa, 45 línies com a màxim.
Cada treball ha d’anar signat amb un pseudònim. Hi ha de constar el títol. L’obra presentada s’haurà d’introduir dins d’un sobre gran on hi consti el pseudònim i el títol del treball. Dins del mateix sobre gran cal introduir-hi, a més del treball, un sobre petit que ha d’anar tancat amb el pseudònim, i el títol escrits a la part de fora i a l’interior del qual hi haurà un full amb les dades següents: Títol del treball, nom i cognoms, pseudònim i gènere literari.
Cada concursant pot presentar com a màxim dos treballs (un en prosa i un en poesia).
+ info aquí.