expo - mataró - zona intrusa 2

Inauguració: divendres 27 de febrer, a les 20h.
Espai f, sala d’exposicions. C. Nou, 11. Mataró
Del 27 de febrer al 26 d’abril de 2009

Zona Intrusa 2
Un projecte artístic i pedagògic als instituts de secundària de Mataró
Antoni Tàpies + Efrén Álvarez + Aulabierta + Mary Sue

A cura d’ Oriol Fontdevila i LaFundició

Zona Intrusa 2 és la segona edició d’un projecte artístic i educatiu que té per intenció apropar l’art contemporani als centres educatius. Es basa en una exposició itinerant i un programa d’activitats educatives que s’ha dut a terme a vuit centres d’educació secundària de Mataró entre els mesos de setembre i novembre de 2008, amb els quals s’ha articulat un marc per a la reflexió a l’entorn de la producció de l’art i la cultura contemporanis.

S’han desenvolupat diferents dinàmiques amb artistes, professors i estudiants per a l’anàlisi de diferents pràctiques culturals, els mecanismes que s’utilitzen per a la seva producció, difusió, valoració, així com els diferents agents que intervenen en aquests processos. Així mateix, s’ha considerat el sistema de l’educació com un context cultural més, amb l’anàlisi dels mecanismes i els agents que, en aquest cas, actuen als mateixos centres educatius.

Per a la realització de l’exposició a l’Espai F, s’ha procurat implicar a estudiants i professors en la seva concepció, amb la voluntat d’oferir un relat del procés que s’ha seguit amb Zona Intrusa 2 en estreta connexió amb els continguts, les reflexions i les intervencions que s’han generat als instituts.

Zona Intrusa 2 és una iniciativa de l’Institut d’Acció Cultural de Mataró.

Més informació:
www.zonaintrusa2.pbwiki.com/
www.lafundicio.net/wordpress/
http://www.mataro.cat/