CURS PERFORMANCE I AFECTESCAN FELIPA - BARCELONA


29/01 - 05-12-19 de febrer 2013


 EL MEU VEÍ FA PERFORMANCE

    Les teories sobre els afectes, allò que succeeix al cos com a reacció a un estímul,  han adquirit una importància notable en l'àmbit artístic en els últims anys. Aquest taller ofereix una introducció a les teories afectives més influents (spinoza, deleuze, massumi, sedgwick) i proposa una sèrie d'exercicis per explorar la relació entre aquestes teories i les pràctiques performàtiques.
Seguint l'exemple d'artistes com Leigh Bowery, es convidarà als participants a que reinventin el seu cos i les relacions que aquest estableix amb el seu entorn. No es necessiten coneixements filosòfics previs.
Impartit per marc vives i quim pujol.

Inscripcions a olga@cccanfelipa.cat