DOCUMENTA VERSUS KONVENTPUNTZEROLa producció artística, malgrat els condicionants econòmics, polítics o culturals, es mostra imaginativa i interessant tant si es dóna a la potentíssima alemanya - kassel - com al berguedà - cal rosal -

DOCUMENTA VS KONVENTPUNTZERO (climent vilella)