sartc supermecat d'art

anoia
data termini fins el 4 d'octubre 2010
convocatòria artística
14 edició sartc supermercat d'art de l'Anoia

S'obre la convocatòria d'artistes del SARTC 2010 Supermercat d'Art de l'Anoia, que arribarà a la 14a edició. Es celebrarà del 17 de desembre al 5 de gener a l'Ateneu Igualadí.
1. És necessària la presentació de com a mínim 3 obres per a la selecció de l'artista. Les obres s'han de presentar físicament a l'Ateneu abans del dia 4 d'octubre. A partir del 8 d'octubre es donarà a conèixer el nom dels artistes convidats a participar al SARTC. Les obres han de ser inèdites, originals i recents. S'acceptaran especialitats pictòriques i fotogràfiques. Es poden valorar altres especialitats.
Al dors de cada obra hi haurà de constar les dades de l'artista. Cal adjuntar currículum (model de CV penjat aquí ) i una fotografia, lliurat en suport informàtic (CD, llapis de memòria…) o enviar-ho a : activitats2@ateneuigualadi.org