convocatòria - revista la mamuda


Mamuda:

1. f. Dit de la femella del mamut, gènere de mamífers proboscidis elefàntids que van existir durant el perídode Neogen, des de fa aproximadament 4,8 milions d’anys fins fa 3.700 anys, en les èpoques del Pliocè, Pleistocè i Holocè. Nombroses espècies han estat descrites, essent el mamut llanut, la més coneguda de totes. S’han trobat fòssils de mamut a Amèrica del Nord, Euràsia i Àfrica.


2. És la mà que sense parlar, diu moltes coses.

La MaMuda funciona com a espai de manifestació i pensament artístic obert a la col·laboració de tothom amb creacions que puguin ser reproduïdes, enganxades, copiades, plegades… La MaMuda té caràcter monogràfic i el primer número sortirà el febrer de 2009.

Et convidem a participar en aquest primer número que girarà sobre Nova Fauna Urbana.Quines criatures viuen entre el soroll dels cotxes, les olors dels mercats, l’espai entre contenidors de recollida selectiva i el murmuri dels vianants? Quines espècies fan dels semàfors, els racons d’alguns aparadors i els estenedors de roba dels terrats, els seus hàbitats idonis? Quin nou bestiari podríem descobrir de la vida en aquest ecosistema complexe que és una ciutat? De quina manera la fauna ha descobert en la ciutat un lloc propici o de quina manera la ciutat ha inventat una nova taula d’espècies animals distribuïdes pels seus carrers? Quina etologia comporta viure en aquests centres d’activitat, quins nous hàbits i ritmes se’n deriven? La zebra dels passos, les girafes a les grues, els mamuts que com camions d’escombraries recorren el capvespre de la metròpoli a la recerca de…

Pots participar de dues maneres:

A) Fent-nos arribar un original que pugui ser reproduïble fàcilment

B) Enviant-nos una sèrie de 150 originals si la teva obra és especial i necessita un tractament singular. En aquest cas ens has de fer saber com vols que editem l’obra. -

El format de la revista és Din-A6 (148x105mm)-

Les tècniques, materials, interpretacions i altres consideracions són lliures. Publicarem totes les obres que ens arribin.- Les obres en paper o en qualsevol altre material s’entregaran o s’enviaran a l’Escola d’Art de Manresa, C/ Infants, 3 08241 Manresa o a qualsevol col·laborador de la MaMuda.-

Les obres digitals poden enviar-se a lamamuda@gmail.com, mesura 148x105mm, format TIFF i 300 ppp de resolució i amb les tipografies traçades. Esperem el teu artefacte fins el 31 de gener de 2009!

D’entre els participants en aquest número i el proper (que versarà sobre Nova Flora Urbana), seleccionarem unes quantes obres que formaran part d’una exposició a l’Escola d’Art de Manresa, el proper mes de maig, dins el cicle Visuals.