perpetracions mostra d'art al carrer


mostra d'intervencions efímeres al carrer.

perpretacions vol potencia la imaginació com a camí per descobrir les noves emocions i pensaments, a la recerca d'experiències que ressaltin la sorpresa, l'aventura la flexibilitat i l'espontaneïtat al carrer.


BASES pERpETRACIONS 2009
1. Per participar en la convocatòria cal fer arribar un dossier que inclogui la següent informació:
-Nom, adreça, telèfon, i correu electrònic dels participants i de la persona de contacte.
-Títol de la proposta.
-Disciplina a la qual pertany.
-Breu descripció de la intervenció.
-Fitxa tècnica de la intervenció: requeriments tècnics, i lloc de preferència per que sigui dut a
terme (dins dels límits establerts: rambla de Guipúscoa (entre c/ Bac de Roda i c/ Selva de Mar).
Descripció gràfica , vídeo, fotografies, esbossos o plànols explicatius de la intervenció.
-Breu currículum de cada un dels participants (d’una pàgina ). Dintre de la proposta ha d’haver un
escrit que es publicarà en la difusió que s’edita per al dia de la Mostra Perpetracions 2009.
Aquest escrit pot ser una breu sinopsi de la proposta, o un text explicatiu, suggeridor i/o provocador
per al públic (máx. 60 paraules).
2. El termini de presentació de les propostes finalitza el divendres 13 de març del 2009 i s’han de
lliurar a:
Centre cívic Sant Martí
c/Selva de Mar, 215, 08020 Barcelona.
Tel.: 933089793 · perpetracions@gmail.com