diferents angles diferents espais


bar la lluna
passeig de la indústria, 4
berga

fins finals de febrer 2011

la possibilitat de mirar des d’angles diversos del grup de reporters i reporteres de la gent gran de solsona.

L'exposició és fruit d'una proposta que es va iniciar com un curs de fotografia digital que, a més de formar les persones participants en les principals tècniques digitals, introduïa noves maneres de mirar a través de la fotografia. L’òptica d’una càmera, presa com a fil conductor de les maneres de veure l’entorn, possibilita aprendre el punt de vista des d’on ens situem per mirar, i com copsem la realitat fet que permet reflexionar sobre el lloc on cadascú se sitúa en l’entorn on es mou. Les persones que hi van prendre part es van introduir en el complex univers de la cultura visual, per analitzar i comprendre els modes de veure la realitat que tenim a l’abast.

El curs va permetre obrir noves vies a la creació sobretot partint del sentit de l’humor i del riure’s d’un mateix com a principals estratègies de creació i aprenentatge a través de la fotografia. Els nous mitjans i sobretot els programes de retoc digital de la imatge han obert un univers nou de creació apropant-lo a la possibilitat. El grup va interpretar aquests mitjans com una manera de jugar amb la realitat en què vivien, tot oferint possibilitats i alternatives des de la creació d’un imaginari fotogràfic fictici.

Fruit de les dinàmiques engegades al curs, el grup de reporters i reporteres s’ha anat fent un grup autònom que participa a diverses activitats de la comarca i col.labora amb entitats i col.lectius. El grup de reporters i reporteres produeixen documentals en format audiovisual (realitzant tot el procés de producció de manera autònoma i amb la coordinació d’un professional), fan reportatges fotogràfics per diferents entitats de solsona, o realitzen el seu propi treball artístic a través de la fotografia.

El grup de reporters i reporteres de la gent gran de solsona va néixer fruit d’un procés formatiu de dinamització engegat el 2004 per les tècniques de serveis socials de l’ajuntament de solsona, ideat i coordinat per l’artista i educadora marta ricart, adreçat als jubilats i jubilades de la comarca del solsonès.