Nº 59 HUBERT CATTEAUUna interpretació enigmàtica i apocalíptica de la vida, és el que transmeten els treballs sobre paper de paul katoe (tot i que per mi sempre serà l’hubert). M’agrada  parlar d’ell com l’artista nòmada de motxilla i moleskine, sempre amb els bolígrafs preparats. Tot i treballar diversos formats i tècniques, és en la narrativa gràfica de les seves llibretes, on hi podem trobar el treball més essencial de katoe

Cada pàgina és el reflex d’un pensament, d’una visió onírica, d’un somni, d’un record…la llibreta és el suport ideal per explicar la vida; en una pàgina en blanc neix el traç, i poc a poc creix, dubta, es desenvolupa… Cada nova etapa és una nova llibreta, una pista d’aterratge pel pensament, petita i portàtil. Les moleskine del paul katoe són autèntics viatges, en elles s’hi pot olorar el cafè amb llet del matí, i entreveure aquella infància al Líban, l’ adolescència francesa i una maduresa viscuda entre Catalunya i Alemanya. Les llibretes de paul katoe, en definitiva,  són la manera més dinàmica i sensible de convertir en imatges un pensament inquiet que no para de moure’s. (text: eva soto)


text i imatges publicat a la pàgina 23 de la publicació pèsol negre nº59

facebook aquí.
PDF aquí.HUBERT CATTEAU. Una interpretación enigmática y apocalíptica de la vida, es lo que transmiten los trabajos sobre papel de Paul Katoe (Hubert para mi). Me gusta hablar de el como artista nómada de mochila y Moleskine, siempre con los bolígrafos preparados. Aun que trabaja diversos formatos y técnicas, es en la narrativa gráfica de sus libretas, donde podemos encontrar el trabajo en esencia de Katoe. Cada página es el reflejo de un pensamiento, una visión onírica, un sueño, un recuerdo… HUBERT CATTEAU. Every new stage is a new notebook, a small and portable runway. Paul Katoe’s Moleskine are authentic trips, where we can smell the morning white coffee aroma and glimpse that younghood in Liban, French adolescence and a maturity lived between Catalonia and Germany. Paul Katoe’s notebooks, definitively, are the most dynamic and sensitive way to convert an unquiet thought in an image.